În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către S.C NUMERIS COM S.R.L. Vă asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal aplicabilă la nivel european și național.

Pentru scopurile acestei note de informare, S.C NUMERIS COM S.R.L. este operator de date cu caracter personal. Puteți găsi mai jos informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact. De asemenea, tot mai jos puteți găsi datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul S.C NUMERIS COM S.R.L.

Noi, angajatii S.C NUMERIS COM S.R.L., și partenerii noștri luăm foarte în serios respectul față de datele dumneavoastră. Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere pentru pacienții noștri este o prioritate pentru noi, pentru care angajații, colaboratorii, partenerii și conducerea noastră își declară în mod ferm susținerea.

Vă încurajăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare”, etc.). Nu ezitaţi să ne comunicaţi orice nelămuriri aţi avea la adresa de e-mail office@numeris.ro. Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia.

2. CINE SUNTEM

Suntem unic importator și distribuitor în România a ecografelor VINNO, aparatelor radiologice digitale marca RoeSys si aparatelor mamografice digitale și cu tomosinteză marca Planmed, Finlanda.

Datele de contact:

Societate: Numeris SRL

Nr.ord.reg.com./an: J24/854/97

C.U.I.: RO10191641

Sediul social: Victoriei 146II/4, Baia Mare

3. CE DATE ALE DUMNEAVOASTRĂ PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră și includ următoarele categorii de date:

Detalii personale, cum ar fi: nume/prenume, imaginea Dvs (preluată din incintele noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere);

Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/reşedinţă, număr de telefon mobil/fix, număr de fax, adresă de email.

Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (care poate fi altă persoană fizică decât dumneavoastră, dacă aceasta a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră), data de la care cardul bancar este valabil, data expirării cardului bancar.

Date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul achiziţiilor dumneavoastră de la noi.

4. DE UNDE PRIMIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Pentru livrarea dispozitivelor medicale decontate, la momentul predării de către dumneavoastră a deciziei de procurare dispozitive medicale emise către CASJ, a recomandării medicale sau, oricând pe parcursul colaborării dintre dumneavoastră și noi, ne veți transmite date care să ne permită identificarea dumneavoastră, preluarea comenzilor dumneavoastră, precum și date pentru întocmirea facturilor de decontare către CASJ, și anume: nume/prenume, adresa de domiciliu și adresa de livrare a dispozitivelor medicale, 

Pentru dispozitivele medicale comandate de dumneavoastră din magazinul online al site-ului www.numeris.ro, ne veți transmite următoarele date în vederea emiterii facturilor fiscale și a livrării ulterioare a dispozitivelor medicale: nume/prenume, adresa de livrare, adresa de e-mail și telefon de contact.

Colaboratorii noștri, în vederea încheierii unor contracte de prestări servicii sau de vânzare-cumparare, ne vor furniza următoarele date: nume/prenume, CNP, adresă de livrare, număr telefon și adresa de e-mail.

Datele dumneavoastră pot fi colectate și prelucrate în urma apelurilor telefonice sau, prin înregistrarea acestora, precum și prin completarea formularelor de pe site-ul www.numeris.ro  în vederea plasării comenzilor on-line, sau și prin completarea formularelor de ofertă din campanii promoționale precum Facebook, Google, Instagra, LinkedIn etc, sau pentru primirea de sfaturi personalizate prin completarea formularelor de pe site-ul www.numeris.ro.

5. TEMEIURILE ÎN BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Având în vedere specificul activităţii noastre (comercializarea și livrarea dispozitivelor medicale către dumneavoastră), este necesar să colectăm sau să prelucrăm și datele dumneavoastră cu caracter personal.

Vom realiza aceste prelucrări în baza următoarelor temeiuri juridice:

Consimțământul dumneavoastră. Unul dintre temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale este consimțământul dumneavoastră.

Obligația contractuală. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, altele decât datele sensibile, pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă livrăm dispozitivele medicale necesare).

Obligație legală. Atunci când prelucrarea este obligatorie în scopuri legate de livrarea dispozitivelor medicale către dumneavoastră și decontarea acestora către CASJ. Aceste prelucrări de date reies atât din obligațiile dumneavoastră în calitate de asigurat, cât și din obligația noastră contractuală de partener al CASJ.

Interesul legitim. Prelucrarea datelor în interesul legitim al Operatorului, a raportărilor, evidența programărilor în aplicațiile IT dedicate, soluționarea reclamațiilor și cererilor primite din partea persoanelor asigurate sau altor persoane vizate, gestionarea corespondenței uzuale, dezvoltării de aplicații IT și testare a acestora; în scopul supravegherii prin camere video a spațiului operatorului pentru asigurarea pazei bunurilor și persoanelor; prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul reprezentării societății în fața instanțelor de judecată și a autorităților publice, realizarea procedurilor de recuperare a creanțelor, după caz, respectiv realizarea interesului legitim al operatorului de recuperare a creanțelor sale sau de exercitare a drepturilor sale legitime de apărare;.

În ceea ce priveşte comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimţământului dvs. expres la prelucrare pentru acest scop specific.

Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră (de exemplu, livrarea unui anumit dispozitiv medical, încasarea de diferențe de preț etc) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

6. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DVS.

Scopurile principale sunt:

– livrarea dispozitivelor medicale către dumneavoastra

-identificarea dumneavoastră şi a serviciilor prestate. Informarea dumneavoastră, în calitate de client al nostru, cu privire la legislația în domeniul dispozitivelor medicale

-comunicări de marketing. Comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) noutăţi privind dispozitivele medicale disponibile, abonare la newsletter sau furnizarea alte informaţii care v-ar putea interesa.

-gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei). Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem.

-gestiunea financiară. Eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană în numele dumneavoastră; recuperarea debitelor de la dumneavostră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe – detalii mai jos, la secţiunea referitoare la transmiterea datelor cu privire la dumneavoastră); restituirea unor sume de bani către dumneavoastră; transmiterea de notificări; elaborarea de rapoarte financiare/ operaţionale, a rapoartelor de activitate şi emiterea situaţiilor financiare/ cu privire la contracte.

-soluţionarea disputelor. Formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează dispute.

-sondaje. Realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către dumneavoastră cu scopul de a obţine opinia dumneavoastră cu privire la produsele noastre.

-îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor. Identificarea potenţialelor probleme cu privire la produsele noastre existente în vederea îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri) sau pentru soluţionarea sesizărilor dumneavoastră.

-supravegherea locațiilor  S.C. NUMERIS COM S.R.L. conform dispozițiilor legale. 

7. CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România).

În anumite situații, este însă posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice:

Autorităților publice din orice domeniu, din România sau din străinătate (în special autorități publice în domeniul sănătății din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casele Județene de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și altele) – la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă.

Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi ai noștri, din România sau din străinătate – aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi sau cu altă companie din grupul nostru să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru S.C. NUMERIS COM S.R.L., în diverse domenii (de exemplu, servicii de plată, servicii de recuperarea de creanţe, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.) de oriunde din lume, pe care îi vom obliga contractual să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile.

Orice achizitori sau posibili achizitiori relevanți din sectorul medical sau din alte sectoare, din România sau din alt stat – în situația în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre) – aceștia vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.

Partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale – furnizori de servicii de marketing, firme cu activitate de ingrijire la domiciliu etc.

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un înscris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a: (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că înscrisul dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta toate obligațiile pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

8. CUI ȘI ÎN CE CONDIŢII VOM TRANSFERA DATELE DVS. CĂTRE O ŢARĂ TERŢĂ SAU ORGANIZAŢIE INTERNAŢIONALĂ

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.

9. CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Cu excepţia cazului în care vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau solicitaţi ștergerea datelor dvs personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastră privind retenţia de date,  pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:

Datele dumneavoastră care sunt necesare executării contractului de furnizare sau de vânzare a dispozitivelor medicale, vor fi stocate pe perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale prevăzute de legislaţia aplicabilă.

În cazul comunicărilor de marketing, datele minime vor fi stocate pe o perioadă de 3 ani sau până la retragerea Consimțamântului.

Pentru activitățile fiscale (operare facturi) și pentru activități interne de statistică vom păstra datele dumneavoastră pentru o perioadă de 10 ani.

Datele reieșind din supravegherea video , respectiv din înregistrarea apelurilor telefonice se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, în conformitate cu temeiurile prevăzute de legislația in vigoare;

În vederea respectării principiului miminizării datelor, ne angajăm ferm să nu colectăm mai multe date decât este strict necesar pentru îndeplinirea scopurilor noastre comune și, de asemenea, să nu vă stocăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât cea strict necesară..

10. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Ne preocupă în mod constant protejarea serverelor noastre, a datelor clienților noștri, precum și ale altor persoane ale căror date le prelucrăm de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată a datelor pe care le prelucrăm.

În acest sens, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi modul în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.

Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.

Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, la angajații și colaboratorii care au absolută nevoie de acestea în desfășurarea activității lor.. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și  ale altor persoane cu maximă seriozitate.

Instruirea personalului. Ne instruim constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm / pseudoanonimizam datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează date cu caracter personal pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, S.C. NUMERIS COM S.R.L., nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

11.CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEŢI EXERCITA

Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră către un alt operator.

Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Bucureșticu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Cu toate acestea, vă solicităm să ne contactați anterior pentru soluționarea oricărei neînțelegeri sau nemulțumiri, pe cale amiabilă. Vă stăm la dispoziție cu întreagă solicitudine.

12. CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secţiunea 2 de mai sus (Datele noastre de contact).

Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră.

13. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE

În cazul în care nu doriți să ne puneți la dispoziție datele menționate în această informare, nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

14. MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm periodic această notă de informare. Vă vom informa în avans despre aceasta şi vă garantăm că și documentele viitoare vor fi întocmite cu respectarea strictă a rigorilor legii. Vom posta această notă de informare și pe website-ul nostru www.numeris.ro, în secțiunea GDPR. De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note într-o arhivă pe website-ul nostru, pentru ca dumneavoastră să le puteți consulta oricând.

15. SEMNIFICAȚIA TERMENILOR

Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Colaboratori: persoane fizice cu studii medicale (exceptand medicii) care au încheiat un contract de colaborare cu noi și care prestează servicii de instruire a clienților noștri.

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.

Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă acestea se realizează prin mijloace automate sau manuale.

Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

Telefon
WhatsApp