SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei, numita in cele ce urmeaza „Programul de Reciclare al Ecografelor” este S.C.NUMERIS COM SRL , cu sediul in Baia Mare, Str. Victoriei 146II/4 Jud. Maramures  CUI:RO10191641; Nr. ORC:J24/854/97, tel: 0730 0339981.2. Campania se va derula in conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Acestia sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. 1.3. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin punerea la dispozitie in mod gratuit oricarei persoane in cadrul website-ului https://numeris.ro.1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. Orice modificari ulterioare vor fi disponibile in cadrul website-ului https://numeris.ro1.5. Campania se adreseaza atat vizitatorilor si/sau clientilor shop-ului online https://numeris.ro, cat si celor care vin in showroom-urile Numeris Medical din tara. 

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE

2.1. Campania se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei din data de 17.03.2022 pana la 17.06.2022, ora 23:59. 2.2. In situatia in care Organizatorul decide sa reduca sau sa prelungeasca durata Programului, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe site-ul https://numeris.ro, precum si prin actualizarea prezentului Regulament. 

SECTIUNEA 3. OBIECTIVUL CAMPANIEI

3.1. Prin “Programul de Reciclare al Ecografelor”, ne dorim:
  •  ca medicii ecografisti sa utilizeze echipamente ultrasonografice moderne, care sa le eficientizeze fluxul de lucru si gestiunea pacientilor.
  •  sa contribuim la protejarea mediului inconjurator demarand o campanie de reciclare a ecografelor vechi 

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

4.1. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, in format electronic, prin accesarea paginii https://numeris.ro.4.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina https://numeris.ro

SECTIUNEA 5. PARTICIPANTII LA CAMPANIE

Persoane juridice cu sediul social si punctul/punctele de lucru pe teritoriul Romaniei, posesori ai unui ecograf (orice marca, orice  model, orice vechime), interesate de achizitia unui ecograf de ultima generatie.

SECTIUNEA 6. PRODUSE PARTICIPANTE 

Produsele participante la campanie sunt ecografele stationare si portabile color, marca VINNO, comercializate de catre Numeris Com SRL prin intermediul magazinului online www.numeris.ro sau in showroom-urile proprii.
  1. Ecografe stationare https://numeris.ro/categorie-produs/ecografe/ecografe-stationare/: VINNO X1, VINNO E10, VINNO E20, VINNO E35, VINNO G55, VINNO G65, VINNO G86, VINNO M86 
  2. Ecografe portabile color https://numeris.ro/categorie-produs/ecografe/ecografe-portabile-color/:  VINNO A5, VINNO 5, VINNO 6, VINNO 8
Ecografele ultraportabile VINNO Q nu fac parte din promotie

SECTIUNEA 7. CONDITIILE SI MECANISMUL DE PARTICIPARE 

5.1. Pentru a intra in Programul de Reciclare al Ecografelor, participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  1. Sa fie eligibil pentru participarea la campanie, conform mentiunilor de la Sectiunea Participantii la campanie.
  2. Sa detina un ecograf vechi
  3. Sa achizitioneze un ecograf nou de la Numeris Com SRL, din lista de ecografe mentionate in sectiunea Produse participante, pe perioada de desfasurare a campaniei
5.2. Pentru comanda unui ecograf marca VINNO se aplica un voucher de 1000 EUR+TVA, sub forma de reducere din pretul de lista al noului ecograf. 5.3. Participantul trebuie sa parcurga urmatorii pasi:PASUL 1: Se inscrie online, completand formularul: https://numeris.ro/programul-de-reciclare-al-ecografelor/PASUL 2: Un consultant al Organizatorului va contacta Participantul pentru validarea informatiilor inscrise in formular (de la Pasul 1) si se va deplasa la cabinetul Paricipantului de unde va prelua echipamentul vechi. In schimbul acestuia, Participantul va putea oferi, la cererea Participantului, un ecograf marca VINNO pentru testare, cu rol de demo, pe o perioada de cel mult 7 zile calanderistice.PASUL 3: Pe perioada de desfasurare a campaniei, Participantul va achizitiona de la Organizator un ecograf nou marca VINNO, din lista de produse participante la campanie mentionate in Sectiunea 6.PASUL 4. In momentul achizitiei noului ecograf, Organizatorul va oferi Participantului la campanie un Voucher valoric de 1000 Euro+TVA (echivalent in lei la cursul valutar din ziua facturarii), sub forma de reducere aplicata la pretul de lista al ecografului, valabil in ziua facturarii.  

SECTIUNEA 8. VOUCHERELE CAMPANIEI

6.1. Clientii primesc 1 Voucher in valoare de 1000 EUR+TVA in schimbul ecografului vechi oferit spre reciclare.6.2. Voucher-ul nu se cumuleaza cu alte cupoane de reducere si poate fi folosit la achizitia unui ecograf marca VINNO comercializat de Numeris Medical – mentionat in Sectiunea Produse participante. 

SECTIUNEA 9. DREPTUL DE PARTICIPARE

7.1. Prin inscrierea si participarea la Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta pe toata perioada campaniei.7.2. Prin inscrierea in Campanie se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.7.3. La livrarea noului ecograf VINNO, participantul va semna un proces verbal de predare-primire.

SECTIUNEA 10. DATE PERSONALE

8.1. Avand in vedere ca Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) este aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018 in toate statele Uniunii Europene, prin participarea si inscrierea conform prezentului regulament, este necesar ca participantii sa puna la dispozitia organizatorului date cu caracter personal (de ex: nume, prenume, numar telefon, e-mail), conform Regulamentului si Formularului de inscriere.8.2. Participantii declara ca au cunostinta despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal si isi exprima consimtamantul in mod liber, expres si neechivoc cu privire la astfel de prelucrari in scopul executarii prezentului Regulament si pentru indeplinirea obligatiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, in conformitate cu prevederile GDPR.8.3. Participantii isi pot retrage oricand si in mod gratuit consimtamantul pentru prelucrarea datelor lor personale pentru oricare dintre scopurile mentionate mai sus, fara a afecta, insa, legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii. In cazul retragerii consimtamantului de prelucrare a datelor oferite pentru inscrierea la concurs, calitatea dumneavoastra de participant inceteaza din momentul retragerii. In conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, va informam ca beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, precum si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice in relatia cu dumneavoastra sau v-ar putea afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC. NUMERIS COM SRL, Baia Mare, Str Victoriei 146II/4 Jud. Maramures sau la adresa de mail: office@numeris.ro 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.9.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice participantilor la Campanie in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 SECTIUNEA 12. LITIGII

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in cadrul website-ului https://numeris.roData: 17.martie.2022
Telefon
WhatsApp